Doğuş Otomotiv’in 2015 yılında sürdürülebilirlik, kurumsal vatandaşlık ve toplumsal katkıyla ilgili çalışmalarını kamuoyu ile paylaştığı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu yayınlandı. 

Uluslararası GRI G4 standartlarında hazırlanan rapor kapsamına, 17 Yetkili Satıcı, 2 yeni iştirak ve 3 tedarikçi de dahil edildi. 

Doğuş Otomotiv, sektöründe bir ilk olan Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Küresel Raporlama Girişimi olan Global Reporting Initiative (GRI) çerçevesine uygun hazırlanan rapor, Doğuş Otomotiv’in 2015 yılı boyunca, sürdürülebilirlik, toplumsal gelişim, kurumsal vatandaşlık ve daha yaşanabilir bir çevre için aldığı kararlar ile geliştirdiği uygulamaları gözler önüne seriyor.

Raporda en dikkat çekici iki gelişmeden biri; hayata geçirilen 84 süreç İyileştirme Projesi ile 1 milyon TL maliyet tasarrufu sağlanması olurken, bir diğeri de kurumsal sürdürülebilirlik bilincinin, Doğuş Otomotiv’in yanı sıra Yetkili Satıcılarına, tedarikçilerine ve iştiraklerine de ulaştırılması oldu.

Hedef sürdürülebilirlik çalışmalarıyla dünyada söz sahibi olmak 

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar, şirket çalışmalarının sürdürülebilirlik hedefleri ile örtüşerek devam ettirileceğine dikkat çekerek, 2015 yılı kurumsal sürdürülebilirlik raporunun da bu yöndeki çalışmaların bir göstergesi ve taahhüdü olduğunu söyledi.

Bu kapsamda 2015 yılında çevresel ve toplumsal yatırımlar ile meslek liseleri işbirliği ile atölye çalışmalarıyla topluma değer katmayı hedeflediklerini söyleyen Acar “Özellikle kadın çalışan adedi oranındaki artışımız, rapor kapsamına alınan Yetkili Satıcı sayısındaki önemli artış, çalışanlarımızla hayata geçirdiğimiz süreç iyileştirme projelerimizin sağladığı maliyet tasarrufu gibi başlıklar 2015 yılında en büyük atılımlarımızın başında geldi” diye konuştu.

Aclan Acar: “Kurumsal Sürdürülebilirlik artık bir kurum kültürü haline geldi” 

7 yıl önce ilk raporu yayınlarken amaçlarının toplumsal katkı ve sürdürülebilirliğin bir kurum kültürü haline gelmesi olduğunu söyleyen Acar, “Biz artık 7 yıl boyunca elde ettiğimiz bu bilinci ve tecrübeyi, paydaşlarımız ile paylaşıyoruz. 2013 yılında raporumuza 6 Yetkili Satıcımız dâhil oldu. İki yıl içinde bu sayı 17’ye ulaştı. Buna ek olarak da 2 yeni iştirakimiz ve 3 tedarikçimiz de bu kültürü bizimle paylaşmaya başladı” dedi.

Pozitif ayırımcılık uygulanıyor, kadın çalışan sayısı artıyor

Raporda, kadın istihdamı konusunda yapılan iyileştirmeler de yer aldı. İş’te Eşitlik Platformu kapsamında çalışmalar yapan Doğuş Otomotiv’de, 2014 yılında yüzde 22,5 olan kadın çalışan oranı, 2015 yılında 35’e ulaştı. Türkiye’deki otomotiv sektörü ortalamasının üzerinde bir kadın çalışan oranına sahip olan Doğuş Otomotiv, işe alımlarda da ayrıca pozitif ayırımcılığı desteklemeye devam etti.

Toplumsal yatırım için 3,58 milyon TL kaynak ayrıldı 

17 Yetkili Satıcı ile iştiraklerde gerçekleştirilen ambalaj atıkları geri kazanımıyla 14 binden fazla ağacın kesilmesine engel olundu. Doğuş Otomotiv’in toplumsal yatırım için ayırdığı kaynak 3,58 milyon TL’ye ulaştı. Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında sadece sınavla öğrenci kabul eden Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine, Trafik Hayattır! Platformu’nu destekleyen çalışmalara bu kapsamda destek verildi.

#DoğuşOtomotiv, #kurumsalsürdürülebilirlik, #TrafikHayattır, #AclanAcar, #KurumsalSürdürülebilirlikRaporu