2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam üretim yüzde 7, otomobil üretimi ise yüzde 13 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 915 bin adet, otomobil üretimi ise 563 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam pazar, yüzde 7 oranında azalarak 584 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı yüzde 3 oranında azaldı ve 438 bin adet olarak gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 14 oranında artarken otomobil ihracatı ise yüzde 17 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 705 bin adet, otomobil ihracatı ise 440 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

  Ağustos Ocak-Ağustos
2015 2016 (%) 2015 2016 (%)
Üretim Toplam 76.977 78.087 1 857.297 914.914 7
Otomobil 45.210 52.296 16 499.652 562.692 13
Pazar Toplam 84.683 73.269 -13 626.577 583.771 -7
Otomobil 61.753 53.977 -13 453.817 438.025 -3
İhracat Toplam 56.793 69.999 23 616.925 705.350 14
Otomobil 35.805 51.748 45 376.970 440.197 17

OTOMOTİV SANAYİİ 2016 YILI AĞUSTOS AYI SONUÇLARI

ÜRETİM

 • 2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış ile toplam 915 bin adet taşıt aracı üretildi, otomobil üretimi ise yüzde 13 artarak 563 bin adet düzeyinde gerçekleşti.
 • Toplam üretim 2006-2016 yılları arası Ocak-Ağustos dönemi verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.
 • Bu dönemde, traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 951 bin adet olarak gerçekleşti.
 • 2015 yılı aynı dönemine göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2016 yılı ilk sekiz ayında:
 • Kamyonda yüzde   52
 • Midibüste yüzde   45
 • Kamyonda yüzde   39
 • Minibüste yüzde   34        oranında azalırken;
 • Kamyonette yüzde   8
 • Otobüste yüzde   2          oranında arttı.
 • 2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil üretimi, 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 13 oranında artarak 563 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

Otomobil üretimi 2006-2016 yılları arası Ocak-Ağustos dönemi verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

 • 2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde traktör üretimi yüzde 4 oranında artarak 35 bin 601 adet oldu.
 • Traktör üretimi 2006-2016 yılları arası Ocak-Ağustos dönemi verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.
 • 2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam satışlar 584 bin adet seviyesinde gerçekleşti ve 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 7 oranında azaldı.
 • 2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil satışları, 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 3 oranında azaldı ve 438 bin adet oldu.
 • 2006–2016 yılları Ocak-Ağustos dönemine ait otomobil satışları belirtilmiştir. Buna göre, ithalatın pazar payının 2016 yılı ilk sekiz ayında yüzde 75 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
 • 2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları yüzde 3, ithal otomobil satışları yüzde 3, yerli otomobil satışları ise yüzde 6 azaldı.
 • Otomobil pazarında ithalatın pazar payı 2016 yılı Ağustos ayında yüzde 81 düzeyinde gerçekleşti.
 • 2006–2016 yılları Ocak-Ağustos dönemine ait hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) satışları belirtilmiştir. Buna göre, ithalatın pazar payının 2016 yılı ilk sekiz ayında yüzde 47 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
 • 2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 10, yerli hafif ticari araç satışları yüzde 14, ithal hafif ticari araç satışları ise yüzde 5 oranında azaldı.
 • Öte yandan 2016 yılı Ağustos ayında ithal hafif ticari araçların pazar payı yüzde 49 düzeyinde gerçekleşti.
 • 2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde; geçen yılın aynı dönemine göre ağır ticari araç pazarı yüzde 46 oranında azalarak 14 bin 865 adet, kamyon pazarı yüzde 47 oranında azalarak 12 bin 828 adet, midibüs pazarı yüzde 45 oranında azalarak bin 164 adet ve otobüs pazarı yüzde 28 oranında azalarak 873 adet düzeyinde gerçekleşti.
 • Son 10 yıllık ortalamalara göre 2016 yılında toplam pazar yüzde 27 ve otomobil pazarı yüzde 45 oranlarında artarken hafif ticari araç pazarı yüzde 1, ağır ticari araç pazarı yüzde 37 oranında düşüş gösterdi.
Pazar     10 Yıllık Ortalama (x1000) 2016 (x1000) Değişim %
Toplam 459,0 583,8 27,2
Otomobil 303,2 438,0 44,5
HTA 132,3 130,9 -1,1
ATA 23,6 14,9 -37,0

İHRACAT

 • Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 17 oranında artarken,  ticari araç ihracatı yüzde 11 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2015 yılı aynı dönemine paralel bir seyir göstererek 9 bin 505 adet olarak gerçekleşti.
 • 2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde 440 bin adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 77’sini oluşturan 705 bin adet taşıt ihraç edildi. 2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 14 oranında arttı.
 • Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam ihracat, 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 12 oranında arttı ve 15,385 milyar $ oldu. Euro bazında ise yüzde 11 artarak 13,785 milyar € olarak gerçekleşti.
 • Bu dönemde, ana sanayi ihracatı yüzde 16, yan sanayi ihracatı yüzde 5 oranında arttı.
 • Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2016 yılı Ocak-Ağustos dönemi itibariyle yüzde 18 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

Raporun Detaylı Tablosu için tıklayın.

#OSD, #OcakAğustos, #Dönem, #DeğerlendirmeRaporu, #Üretim, #Pazar, #İhracat

Kaynak: TİM