Renault Grubu 2016 yılı rekor finansal sonuçları: 51 milyar 243 milyon € ciro ve yüzde 6.4 faaliyet karlılığı

 • Ciro yüzde 13.1 artışla 51 milyar 243 milyon € oldu
 • Otomobil satışları yüzde 13.3 artışla 3 milyon 180 bin adet oldu
 • Grubun faaliyet karı 3 milyar 282 milyon € olup, yüzde 38.2 oranında arttı, bu da cironun yüzde 6.4’ü oldu, bu oran 2015’de yüzde 5.21 idi
 • Otomobil faaliyet karı 2 milyar 386 milyon €olup, yüzde 54.3 oranında arttı
 • Grubun faaliyet karı 3 milyar 283 milyon €oldu (+yüzde 50.9)
 • Bağlı şirketlerin katkısı 1 milyar 638 milyon €oldu (2015’teki 1 milyar 371 milyon €’ya karşılık).
 • Net kar 3 milyar 543 milyon € olup, yüzde 19.7 oranında bir artış söz konusu, bu da cironun yüzde 6.9’una denk geliyor
 • Otomobilde işletme nakit fazlası 1 milyar 107 milyon €oldu

“Yılın ilk yarısında çok güçlü sonuçlardan sonra, Renault Grubu, yıl için yeni bir rekor kırarak performansını perçinledi.2011’de açıklanan “Drive the Change” planlamasındaki hedefleri hem büyüme hem de kar anlamında, bir yıl öncesinden, geçmiş bulunmaktayız. Bu başarı, bütün Grup çalışanlarının yoğun çalışmalarının ödülüdür.” diye belirtiyor Renault Başkanı ve CEO’su Carlos Ghosn.

2016 yılında Drive the Change planının ivmeli gücü altında  Renault Grubu yeni bir satış rekoruna ulaştı ve 3.18 milyon adet otomobil satışı ile dünya çapında bir numaralı Fransız otomotiv grubu oldu. Satış adetleri ve pazar payları bütün bölgelerde yükselişte.

2016’da, Grup gelirleri 51 milyar 243 milyon € oldu, bu 2015’e göreyüzde 13.1’lik bir artıştır. Bu, sabit döviz kurları ile yüzde 17.0’lik bir büyümeyi ifade ediyor.

renault grubu 20161

Otomotiv gelirleri Grubun markalarının satış adetlerinin artışı ve iş ortaklarına gerçekleştirilen satışlar ile yüzde 13.7 artış ile48 milyar 995 milyon € oldu. Döviz değer kaybını dengelemek için bazı yeni ortaya çıkan pazarlarda meydana gelen fiyat artışları ve yeni modeller sayesinde fiyat etkisi pozitif oldu.

Grubun faaliyet karı 3 milyar 282 milyon € (+yüzde 38.2) oldu, bu rakam 2015’de ise 2 milyar 375 milyon € 1 idi, bu cironun yüzde 6.4’üne denk geliyor (2015’de ise 1 yüzde 5.2’sine).

Otomobil faaliyet karı  840 milyon € (+yüzde 54.3) arttı ve 2 milyar 386 milyon €’ ya veya cironun yüzde 4.9’una ulaştı (2015’teki 1 yüzde 3.6’ya karşılık).

Bu performans temel olarak satış adetlerindeki artış ile açıklanıyor (1 milyar 036 milyon €).

Maliyetleri azaltma çabalarına devam edilmesi, AR-GE giderlerindeki önemli artış göz önüne alındığında, pozitif şekilde 184 milyon €’ya katkıda bulunuyor.

Ekipman seviyesi/fiyat/zenginleştirme etkisi 115 milyon € ile pozitif oldu, özellikle yeni modellerin ve bazı yenipazarlardaki fiyat artışları nedeniyle meydana geldi.

Döviz etkisi -702 milyon € ile yüksek oranda negatif oldu, bu özellikle İngiliz pound’unun ve Arjantin pezo’sunun değer kaybını yansıtıyor.

Ham maddeler 331 milyon € ile çok olumlu bir etkiye sahip olmaya devam ettiler.

Şirketin Genel ve İdari masrafları 112 milyon € arttı.

Satış Finansmanının, Grubun faaliyet karına katkısı 896 milyon € oldu, bu 2015’teki 829 milyon € ile karşılaştırıldığında1 yüzde 8.1’lik bir artış anlamına geliyor.

Risk maliyeti (ülke riski dahil) ortalama performans gösteren varlıkların yüzde 0.31’i olarak çok iyi bir seviyede dengelendi (2015 sonundaki yüzde 0.33’e karşılık).

Diğer işletme karı ve masrafları 1 milyon € ile hemen hemen nötre yakın seyrediyor. Bu dengenin nedeni 31 Aralık 2016 tarihinde AVTOVAZ’ın ilk tam konsolidasyonunu takip eden kaydedilen 325 milyon €’lik bir kar ve toplam 283 milyon € tutarında olmak üzere, özellikle Fransa’da, yeniden yapılanma için olan provizyonlar nedeniyle. Fransa’da dizel araştırması ile ilgili herhangi bir provizyon ayrılmamış olması.

Buna uygun olarak, Grup’un işletme karı 3 milyar 283 milyon €’ya ulaştı, bu 2015 yılında 2 milyar 1761 milyon € idi.

Net finansal gelir ve masraflar 323 milyon €’luk bir yük meydana geldi, bu 2015’de -221 milyon € idi. Bu gelişme büyük oranda Arjantin’deki belirgin derecede daha düşük hale gelen finansal gelirden ve 2015’teki döviz kazançlarının düşmesinden kaynaklanıyor.

Bağlı şirketlerin katkısı 1 milyar 638 milyon €’ya ulaştı, bu değer 2015’de 1 milyar 371 milyon € idi.

Nissan’ın katkısı 2016’da 1 milyar 741 milyon € tutarında oldu, bu tutar 2015’de 1 milyar 976 milyon € idi.

AVTOVAZ’ın 2016’daki katkısı – 89 milyon € ile negatif oldu, 2015’de ise 620 milyon €’luk bir zarar söz konusu idi.

Bu iyileşme özellikle 2015 ile karşılaştırıldığında 2016 yılında kaydedilmiş olan değer düşüklüğü kayıplarındaki keskin azalıştan ve kısmen de, şirketin iyileşmiş olan operasyonel performansı nedeniyle ortaya çıkıyor. Buna ek olarak, bağlı şirketlerin varlık sonuçlarına AVTOVAZ’ın zararların dahil edilmesi 2016 yılında yatırım değeri üzerinden Renault muhasebe kayıtlarına eklendi.

Net Gelir 3 milyar 543 milyon €’ya (+yüzde 19.7) ve net gelir, Grup hissesi, 3 milyar 419 milyon €’ya ulaştı (hisse başına 12.57 €, bu 2015’de hisse başına 10.35 € oldu, yüzde 21.4 oranında arttı).

Pozitif Otomotiv işletme nakit fazlası 1 milyar 107 milyon €’ya ulaştı, bu, dönem dahilinde 356 milyon €’luk işletme sermayesi gerekliliklerinde pozitif değişimi göz önüne aldıktan sonra meydana geldi.

AVTOVAZ konsolidasyonundan sonra net nakit durumu 2 milyar 720 milyon €’ya ulaştı (konsolidasyondan önce 3 milyar 925 milyon €)

Geçen seneki 2.40 €’ya karşılık, hisse başına 3.15 €’luk bir temettü bir sonraki Hissedarlar Yıllık Genel Kurul Toplantısında onaya sunulacak.

renault grubu 20162

AVTOVAZ

İlk tam AVTOVAZ konsolidasyonu 28 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştiğinden dolayı, gelir tablosu konsolide edilmedi. Diğer yandan, şirketin bilançosu, bizim finansal tablolarımıza konsolide edildi. Konsolidasyonun Renault Grup’unun net finansal pozisyonunda negatif 1 milyar 205 milyon € etkisi oldu ve 1 milyar 025 milyon €’luk bir ön değerlendirmeye alındı. 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle, AVTOVAZ’ın pazar değeri, Renault’nun finans raporlarındaki firma değeri de dahil olmak üzere AVTOVAZ’ın net varlıklarının değerinin aktarımından daha yüksek oldu.

2017 boyunca, AVTOVAZ’ın öz kaynaklarını iyileştirmek amacıyla bazı diğer sermaye yeniden yapılandırmaları tasarlandı.

AVTOVAZ yönetimi 16 Ocak 2017 tarihinde detaylı iyileştirme planını açıkladı. Bu planının ana amaçları 2018 yılında pozitif faaliyet karınaulaşmak (değer düşüklüğü ve yeniden yapılanma maliyetleri öncesinde) ve bunun ötesinde karlı büyümeyi başarmak.

2017 GENEL GÖRÜNÜMÜ

2017’de küresel pazarın yüzde 1.5 ila 2 oranında rekor büyüme göstermesi bekleniyor. Avrupa ve Fransa pazarlarının yüzde 2 büyümesi öngörülüyor.

Uluslararası düzeyde Brezilya ve Rusya pazarlarının stabil olarak kalması bekleniyor. Diğer yandan Çin (+yüzde 5) ve Hindistan (+yüzde 8)’ın ivmelerine devam edeceği öngörülüyor.

Bu çerçevede, ve AVTOVAZI’ı da dahil ederek, Renault Grubu şunları amaçlıyor:

 • AVTOVAZ’ın etkisinin ötesinde, Grup gelirlerini arttırmak (sabit döviz kurları bazında)*,
 • Grubun faaliyet karında euro olarak artış*,
 • Otomotiv biriminde nakit fazlası oluşturmak.

(*) 2016 Renault Grup’un yayınlanmış sonuçları ile karşılaştırılmıştır

2022 ORTA VADELİ PLANI

Renault Grubu 2017 yılında gelir olarak 70 milyar €’ya (sabit döviz kurları ile) ve plan sonunda % 7’lik faaliyet karına ulaşmayı, diğer yandan da her yıl operasyonel pozitif bir otomotiv biriminde nakit fazlasını korumayı içeren yeni bir 2017-2022 stratejik planı sunacak.

#renaultRESULTS, #renaultsonuçları, #renault, #RenaultGrubu, #2016yılı, #rekor, #finansalsonuçlar, #ciro, #otomobilsektörü