Renault’nun Sizin Fikriniz Sizin Projeniz Yarışması Başladı. Trafik güvenliği gençlerden sorulacak!

İstanbul’daki lise öğrencileri bu yıl da çevrelerindeki trafik ve çevre sorunlarına çözüm bulmak için harekete geçecek. Renault’nun, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği ile birlikte 5’nci kez düzenlediği Sizin Fikriniz Sizin Projeniz yarışmasının katılım süreci başladı. İstanbul’daki liselerin öğrencileri 8 Nisan 2016 tarihine kadar yarışmaya projeleriyle başvurabilecek ve ilk üçe giren öğrenciler, öğretmenler ve sınıfları çeşitli armağanlar kazanacak.

RENAULT Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar, geçen yıllarda gençlerin çözüm odaklı, yenilikçi, uygulanabilir ve yaygınlaştırılabilir projeler ürettiklerini vurguladı ve “Bu yıl da bizi şaşırtacak projeler bekliyoruz” dedi. Aybar, yarışmaya ilişkin şunları da dile getirdi: “Trafik güvenliği ve çevre sorunlarına ilişkin iyileşme, genel bir toplumsal davranış değişikliği sağlamakla mümkün. Bu yarışmayla ehliyet ve toplumsal sorumluluk alma yaşına iyice yaklaşmış liseli gençlerde yol güvenliği ve sürdürülebilir ulaşım konularında farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Gençler bu sayede çevrelerindeki sorunlar karşısında ‘bana ne’ demeyecek, onları kanıksamayacak. Onlara sorunun değil, çözümün parçası olma şansını verdiğimizde neleri değiştirebildiklerini geçmiş deneyimlerimizden biliyoruz. Bu nedenle hem öğrencilerimizi, hem de öğretmenlerimizi bu yarışma ve hayatlarımız için harekete geçmeye davet ediyoruz.”

Birleşmiş Milletler Yol Güvenliği Eylem 10 Yılı kapsamında düzenlenen bu yarışma kapsamında, Türkiye’de 1 milyon liseli genci yol güvenliği konusunda birlikte harekete geçirmeyi hedeflediklerini söyleyen Aybar, sözlerini şöyle dürdürdü: “Amaç ehliyet alma yaşına iyice yaklaşmış gençlerimizin yol güvenliği ve sürdürülebilir ulaşım sorunlarını kendi sorunları olarak benimsemeleri ve bu konuda çevrelerinde, küçük bile olsa, bir etki, bir iyileşme yaratmak üzere bizzat harekete geçmeleri. Bunu yaygınlaştırabilirsek, yol güvenliği ve sürdürülebilir ulaşım sorununda çok önemli ilerlemeler sağlayabileceğimize inanıyorum.”

Sizin Fikriniz Sizin Projeniz yarışmasının sonuçları Mayıs 2016’da belli olacak. Yarışmada ilk üçe giren sınıfların öğretmenlerine ve öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek. Birinci olan proje ekibi, öğretmeniyle birlikte Paris seyahati kazanırken, sınıfın diğer öğrencilerine birer tablet bilgisayar; ikinci ve üçüncü olan sınıfların öğrencilerine birer iPod ve ilk üçe giren sınıfların öğretmenlerine birer iPad hediye edilecek.

Sorunu sapta, çözüm önerilerini oluştur ve uygula!

“Sizin Fikriniz Sizin Projeniz” yarışmasına katılacak olan liselilerden öncelikle kendi yakın çevrelerindeki en önemli yol güvenliği ya da ulaşım sorununu saptayıp, bu sorunun iyileştirilmesine yönelik kendi somut çözüm önerilerini üretmeleri bekleniyor. Ancak iş burada bitmiyor. Liselilerin bu fikirleri bir proje ve eylem planına dönüştürüp harekete geçerek uygulamaları gerekiyor. Öğrencilerin yarışmadaki başarısı, fikirlerini hayata geçirip, etki ve sonuç elde etmelerine bağlı. Yarışmada öğrenciler, proje içeriği ve uygulama araçları konusunda tamamen özgür bırakılıyor. Gençler, “sürdürülebilir ulaşım ve yol güvenliğine yönelik geliştirdikleri lokal çözüm uygulamalarını, imza kampanyaları, tiyatro ve film gösterimi ya da poster, afiş gibi çalışmalarla çevrelerinde yaygınlaştırabiliyor.

Son Dört Yılın Şampiyonları ve Projeleri

Beykoz Anadolu Lisesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı’nda, “Ziller Çalıyor Kurallar Uygulanıyor” adlı projeleriyle birinci oldu. Öğrenciler, trafik kurallarına ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla okulun tenefüs zilini trafik kurallarını içeren çeşitli bilgi mesajlarıyla değiştirdiler. 10 C sınıfı öğrencilerinden Batuhan, Meliha ve Umut, proje öncesinde ve sonrasında öğrencilerin yol güvenliğine ilişkin bilgilerini de ölçtüler ve olumlu değişimi kanıtladılar.

Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı’nda Birinci oldu. Öğrenciler, “Çıkartmalarla Öğren” adlı basit ama etkili bir proje geliştirmişti. Projede ilkokul öğrencilerinin her gün kantinden satın aldıkları yiyecek ve içeceklerin üzerine trafik güvenliği bilgilerinin yer aldığı çıkartmalar hazırlanıp, yapıştırıldı. Bu uygulamanın, çocuklarda yol güvenliği bilgilerini geliştirdiği de ölçümlenerek, kanıtlandı.
Füsun Yönder Anadolu Lisesi ise 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı’nın birincisiydi. “Servisçini Denetle Trafik Emniyette” adlı projede, servis şoförlerinin trafikteki davranışları için bir denetim sistemi oluşturuldu. Öğrenciler tarafından düzenli olarak denetlenen şoförlerin davranışlarının düzeldiği gözlemlendi.

Zeytinburnu Anadolu Lisesi “Çocukların Gözünden Büyüklerin Dünyası” adlı projeleriyle, 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı’nın birincisi olmuştu. Liseliler, proje kapsamında ana sınıfı çağındaki çocuklar için hedef grubun yaşına uygun ve eğlenceli bir yol güvenliği eğitim programı tasarlamış, bunu kendi okullarının ana sınıfında uygulamıştı.

#Renault #SizinFikrinizSizinProjeniz #Yarışma