Dünya Otomotiv Sanayii’ne yön veren mühendisler, otomotivin geleceğini tartışmak üzere İstanbul’a geliyor. 3-4 Kasım 2016’da gerçekleştirilecek olan Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı’nda otomotiv sanayiinin mühendislik konularında atılması gereken adımları ve mühendisliğin otomotiv sanayiindeki mevcut dinamikleri ele alınacak.

Ana sanayi başta olmak üzere tedarik sanayiinden dünya otomotiv devlerinin Ar-Ge ve ürün geliştirmeden sorumlu mühendisleri, ilki 3-4 Kasım’da gerçekleştirilecek IAEC (Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı) İstanbul’da olacak. OİB’nin desteği, OSD, OTEP ve TAYSAD ortaklığı ve SAE işbirliği ile Türk Otomotiv Sanayii’nin öncülük ettiği etkinlikte otomotivin yarını tartışılacak.
Konferansın destekçisi olan SAE International, otomotivin en saygın kuruluşlarından biri olarak gerek ABD’de gerekse dünyanın çeşitli ülkelerinde son derece etkili kongreler düzenleyerek sektörün gelişimine katkı sağlıyor ve her biri birer bilgi ve referans kaynağı niteliğindeki yayınlar hazırlayarak kendi standartlarını oluşturan seçkin bir kurum. Başkanlığını ilk kez bir Türk’ün, Sn. Cüneyt Öge’nin yaptığı Birlik, bu büyük organizasyonu desteklemelerinin nedenini, Türkiye’nin otomotiv alanında kat ettiği mesafeler, sektördeki kuruluşların Ar-Ge ve inovasyon alanlarındaki başarıları, otomotiv mühendisliği alanında artan iş olanakları, otomotiv mühendisliği alanında Türk üniversitelerinin çalışmaları olarak açıklıyor.
Açılışını SAE-International Başkanı Cüneyt Öge’nin yapacağı konferansın ilk gün oturumlarında “otomotivde hafifleştirme” konuları ele alınacak, ikinci gün oturumlarında da otomotiv mühendisliği eğitimi ve otomotiv sektöründe kariyer olanakları işlenecek. Her iki günde de dünya otomotiv sanayiinden önemli konuşmacılar bulunacak.

1. gün Otomotivde Hafifleştirme

İlgili başlık altında, karbon ekonomisi açısından son derece önemli olan, araçların yakıt tüketimi ve seyir dinamiğinde doğrudan etkili olan hafifleştirme çalışmaları konusunda bilgi paylaşımları yapılacak. Otomotiv sanayiinin Ar-Ge projelerinde her zaman büyük önem verilen bu başlık altında, gerek güncel emisyon seviyeleri ve karbon salımını ve gerekse çarpışma güvenliği mevzuatı ve maliyet parametrelerini optimum seviyede sağlamayı hedefleyen hafifleştirme yaklaşımları ele alınacak. Araç hafifleştirme yaklaşımı konusunda uluslararası alanda çalışmalar yapmış konuşmacıların başında Frauenhofer Enstitüsü’nden Prof. Dr. Thilo Bein, Magna International’dan Tim Skszek, Mercedes-Benz’ten Dr. Rupert Niethammer, Warwick Üniversitesi’nden Prof. Tony McNally, Erdemir’den Dr. Oğuz Gündüz, DowAksa’dan Levent Gür, Ford Otosan’dan Ergün Güraslan, Tofaş’tan Tolga Uludağ, Assan Alüminyum’dan Dr. Murat Dündar ve Sabancı Üniversitesi’nden Dr. Melih Papila geliyor. Tüm gün sürecek oturumlarda konuşmacılar tarafından en iyi uygulama örnekleri sunulacak.

2. gün Otomotiv Mühendisliği Eğitimi ve Otomotivde Kariyer

Türk Otomotiv Sanayii, tecrübe ve birikimiyle uluslararası bir üretim merkezi olmayı başardı ve uluslararası anlamda rekabetçi konumu sürdürebilmek adına en önemli gereksinim nitelikli işgücü. Hem beyaz hem de mavi yaka personelin doğru eğitim alması, otomotiv sanayiinin sürdürülebilir gelişimini garanti altına almanın ön şartı. Bu bağlamda Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı’nda “Otomotiv Mühendisliği Eğitimi” ve “Otomotivde Kariyer” başlıklarında değerli konuşmacılar, kurumları ve sektörden örneklerle otomotiv sektörünün gençlere sunduklarını ve onlardan beklentilerini dile getirecekler. Colorado School of Mines Üniversitesi’nden Dr. Emmanuel de Moor ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Güney’in sunumları ardından Bahadır Aydagül’ün yöneteceği “Otomotiv Mühendisliği” panelinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cem Soruşbay, Figes Mühendislik’ten Dr. Tarık Öğüt, Martur’dan Dr. Recep Kurt ve Tofaş’tan Dr. İsmail Durgun söz alarak otomotiv mühendisliği eğitiminden beklenenler ve güncel durumunu tartışacaklar.

SAE International Başkanı Cüneyt Öge’nin dünyanın dört bir yanından otomotiv mühendislerinin bireysel başvurularını kabul eden SAE organizasyonunu Türk öğrencilere tanıtacak ve Türk Otomotiv Sanayii kadar Türk mühendislerin de uluslararası organizasyonlarda etkin rol almalarının önemini vurgulayacak. Sonrasında Temsa Global’den İbrahim Eserce’nin yöneteceği “Otomotivde Kariyer” başlıklı panelde Mercedes-Benz Türk’ten Betül Çorbacıoğlu, Ford Otosan’dan Nursel Ölmez Ateş ve Standard Profil’den Ayhan Tokcan, otomotiv sektöründe çalışma ve ilerleme koşulları konusundaki görüşlerini paylaşacaklar.

#IAEC, #DünyaOtomotivSanayii, #mühendisler, #otomotivingeleceği, #İstanbul, #UluslararasıOtomotivMühendisliğiKonferansı, #otomotivsanayii, #mevcutdinamikler