Goodyear ve London School of Economics (LSE) tarafından ortaklaşa yürütülen araştırma projesi, gelecekte otonom araçlarla aynı yolu paylaşacak olan sürücülerin eğilimlerini ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear ve London School of Economics and Political Science (LSE) gelecekte otonom araçlarla aynı yolu paylaşacak olan sürücülerin eğilimlerini ölçmek amacıyla Avrupa çapında bir araştırma başlatıyor. Geleceğin akıllı, güvenli ve sürdürülebilir mobilitesi üzerine çalışmalar yürüten Goodyear ThinkGoodMobility platformunun bir parçası olan bu araştırma, anket ve odak grupları aracılığıyla Avrupa’nın 11 ülkesindeki sürücülerin görüşlerini ortaya koymayı hedefliyor.

Goodyear EMEA Tüketici Lastikleri Başkan Yardımcısı Olivier Rousseau konuyla ilgili olarak; “Otonom araçlar trafik kurallarına uyacak bir şekilde tasarlanıyor. Ancak sürücülerin bu bilgisayar sürücülerle nasıl bir ilişki içinde olacağı şimdilik bilinmiyor. LSE ile ortaklaşa yürüttüğümüz araştırma, otonom araçlar ve sürücü destekli teknolojiler yaygınlaştıkça bu sürüş ortamının nasıl bir değişime uğrayacağını ortaya koymayı hedefliyor” diye konuştu.

IHS Automotive Araştırmacıları ise 2035 yılında dünya çapında yaklaşık 21 milyon otonom aracın satılacağını öngörüyor. 2015 yılında Goodyear ve LSE tarafından 15 Avrupa ülkesinde yapılan araştırmaya katılanların %88’i trafikteki sürücülerin, yayalar, motosikletliler ve yolda bulunan diğer araçlarla ilişkilerini düzenleyen “yazılı olmayan” kurallar bulunduğunu ifade etti.

LSE bünyesinde araştırmayı yürüten ekibin lideri Dr. Chris Tennant; “Bu yılki araştırmanın en önemli sorusu, yazılı olmayan kuralların ve sürücü davranışlarının otonom araçlara ne gibi bir etkisi olacağı ve otonom araçların sürücülerin günlük sürüş koşullarındaki davranışlarına karşı ne şekilde geliştirilmesi gerektiğiydi” şeklinde konuştu.

Odak gruplarla yapılan ilk görüşmelere katılan sürücüler, otonom araçların trafiğin sosyal yapısına uyum sağlama esnekliğine sahip olup olmadığına, sürücülerin otonom araçların trafik kurallarına sıkı sıkıya bağlı olmasının avantajlarından yararlanıp yararlanamayacağına veya sürücülerin davranışlarını ve güvenlik kurallarına uygun davranmalarını teşvik edip etmeyeceğine dair sorular sordular. Tennant: “Odak gruplarda yer alan sürücülerin sordukları sorular, sürücülerin davranışlarının trafikte otonom araçlarla bir arada yer almaya başladıklarında gelişeceği yönünde ipuçları taşıyor. İnanıyoruz ki bu araştırma otonom araçların trafikteki sosyal alana ne şekilde entegre edilebileceğine dair değerli sonuçlar ortaya çıkaracak” dedi.

Goodyear, LSE ile birlikte yürüttüğü araştırmanın sonuçlarını 2016 yılının Ekim ayında açıklamayı planlıyor.

#Goodyear, #otonomaraç, #önemliaraştırma, #araştırma, #ThinkGoodMobility