osd11111

Raporun detaylı tabloları için tıklayın.

2016 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam üretim yüzde 6, otomobil üretimi ise yüzde 13 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 33 bin adet, otomobil üretimi ise 641 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam pazar, yüzde 6 oranında azalarak 653 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı yüzde 2 oranında azaldı ve 489 bin adet olarak gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 13 oranında artarken otomobil ihracatı ise yüzde 17 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 797 bin adet, otomobil ihracatı ise 502 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

OTOMOTİV SANAYİİ 2016 YILI EYLÜL AYI SONUÇLARI

ÜRETİM

 • 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artış ile toplam 1 milyon 33 bin adet taşıt aracı üretildi, otomobil üretimi ise yüzde 13 artarak 641 bin adet düzeyinde gerçekleşti.
 • Toplam üretim 2006-2016 yılları arası Ocak-Eylül dönemi verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.
 • Bu dönemde, traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 1 milyon 72 bin adet olarak gerçekleşti.
 • 2015 yılı aynı dönemine göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2016 yılı ilk dokuz ayında:
 • Kamyonda yüzde   50
 • Midibüste yüzde   47
 • Kamyonda yüzde   42
 • Minibüste yüzde   27        oranında azalırken;
 • Kamyonette yüzde   3
 • Otobüste yüzde   2          oranında arttı.
 • 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil üretimi, 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 13 oranında artarak 641 bin adet düzeyinde gerçekleşti.
 • Otomobil üretimi 2006-2016 yılları arası Ocak-Eylül dönemi verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.
 • 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde traktör üretimi yüzde 1 oranında artarak 39 bin 144 adet oldu.
 • Traktör üretimi 2006-2016 yılları arası Ocak-Eylül dönemi verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.
 • 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam satışlar 653 bin adet seviyesinde gerçekleşti ve 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 6 oranında azaldı.
 • 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil satışları, 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 2 oranında azaldı ve 489 bin adet oldu.
 • 2006–2016 yılları Ocak-Eylül dönemine ait otomobil satışları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Buna göre, ithalatın pazar payının 2016 yılı ilk dokuz ayında yüzde 76 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
 • 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları yüzde 2, ithal otomobil satışları yüzde 1, yerli otomobil satışları ise yüzde 7 oranında azaldı.
 • Otomobil pazarında ithalatın pazar payı 2016 yılı Eylül ayında yüzde 79 düzeyinde gerçekleşti.
Otomobil Pazarında İthalatın Payı (%)
 • 2006–2016 yılları Ocak-Eylül dönemine ait hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) satışları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Buna göre, ithalatın pazar payının 2016 yılı ilk dokuz ayında yüzde 48 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
 • 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 9, ithal hafif ticari araç satışları yüzde 5, yerli hafif ticari araç satışları ise yüzde 13 oranında azaldı.
 • Öte yandan 2016 yılı Eylül ayında ithal hafif ticari araçların pazar payı yüzde 48 düzeyinde gerçekleşti.
Hafif Ticari Araçlar Pazarında İthalatın Payı (%)
 • 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde; geçen yılın aynı dönemine göre ağır ticari araç pazarı yüzde 46 oranında azalarak 16 bin 333 adet, kamyon pazarı yüzde 47 oranında azalarak 14 bin 27 adet, midibüs pazarı yüzde 44 oranında azalarak bin 312 adet ve otobüs pazarı yüzde 25 oranında azalarak 994 adet düzeyinde gerçekleşti.
 • Son 10 yıllık ortalamalara göre 2016 yılında toplam pazar yüzde 25 ve otomobil pazarı yüzde 42 oranlarında artarken hafif ticari araç pazarı yüzde 3, ağır ticari araç pazarı yüzde 39 oranında düşüş gösterdi.

İHRACAT

 • 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde 502 bin adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 77’sini oluşturan 797 bin adet taşıt ihraç edildi. 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 13 oranında arttı.
 • Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 17 oranında artarken, ticari araç ihracatı yüzde 6 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 7 oranında azalarak 10 bin 176 adet olarak gerçekleşti.
 • Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam ihracat, 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 10 oranında arttı ve 17,356 milyar $ oldu. Euro bazında ise yüzde 10 artarak 15,543 milyar € olarak gerçekleşti.
 • Bu dönemde, ana sanayi ihracatı yüzde 15, yan sanayi ihracatı yüzde 5 oranında arttı.

Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı (ABD $)

Kaynak: Uludağ İhracatçı Birlikleri. UİB tarafından OSD için özel olarak analiz edilen Otomotiv İhracatı kapsamında; UİB Türkiye Geneli Otomotiv Endüstrisi sınıflandırmasına kıyasla “Römork ve Yarı Römork” , “Tarım Traktörü” verileri dahil edilmekte; “Kullanılmış Araçlar” ,”İki Tekerlekli Taşıtlar”, “Demiryolu Taşıtları” hariç tutulmaktadır.

 • Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2016 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle yüzde 16,5 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

Kaynak: TİM

#OSD, #Tim, #EylülAyı, #Rapor, #OtomotivRaporu, #OSDEylülAyıRaporu, #EylülAyıRaporu